Hermes Arriaga

Hermes ima više od 12 godina iskustva u privatnom sektoru, pruža usluge strateškog savjetovanja i time izvršava svoju misiju pomoći drugima da uspiju. Posebno ga privlači poduzetništvo i društvene promjene, a kao poduzetnik i ‘networker’ pomaže i mentorira druge poduzetnike kroz izgradnju boljeg ekosustava poduzetničke podrške.