Orijentiranost na rezultate

Naša strategija daje konkretne i jasne smjernice koje vam donose rezultate!

Biti inovativan nije lako i često je teško ostvariti rezultate. Iskustvo rada na različitim projektima motiviralo nas je da kreiramo inovacijske programe koji će vam pokazati kako ostvariti mjerljive rezultate.

Vjerujemo da strategije ne trebaju biti mrtvo slovo na papiru nego konkretne i jasne smjernice s mjerljivim rezultatima.

Naše strategije nisu tek mrtvo slovo na papiru, već izrađujemo konkretne dokumente s definiranim ciljevima i koracima koji će do njih dovesti.

Za vas ćemo kreirati koncepte, izraditi sadržaje te facilitirati i mentorirati startup programe za inkubatore, akceleratore i poduzetničke centre. Osmislit ćemo kurikulume i programe, izraditi programske sadržaje uz primjene metodologija kao što su lean startup i customer development.

Osim toga, osmislit ćemo selekcijski postupak, izraditi pravila i odabrati mentore za pojedine programske jedinice.

Preuzet ćemo brigu o sudionicima te pratiti i evaluirati napredak timova vlastitim alatima.

Naš pristup, orijentiran na rezultate, pomoći će vam zadržati ispravan pravac i dovesti do željenog cilja, a naše iskustvo rada u mentoriranju pomoći da dobijete drugačiji uvid u koncept i rješenja.

Projekti

Orijentiranost na rezultate

Stvorimo zajedno novu vrijednost!
Kontaktirajte nas
Naše ostale usluge