Željko Švedić

Željko Švedić je pokrenuo dvije softverske firme, GemBox Software i TestDome. Obje firme su B2B, prodaju vlastite proizvode na internacionalnom tržištu, te koriste SEO kao glavni prodajni kanal. Osim toga je jedan od inicijatora Lean Startup Croatia (prvo predavanje), često predaje unutar grupe iPosao iPivo (sva predavanja), te piše blog. Područja mentoriranja: software startups, B2B, SaaS, SEO, customer development, customer interviews, value proposition, product market fit, tech hiring.