Mato Mrkalj

Uz više od 12 godina iskustva u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, primarno mogu pomoći projektima koji se bave direktno ili indirektno poljoprivredom ili prehranom. Kroz ovo vrijeme sam bio konzultant za EU fondove, te obavljao međunarodne savjetničke funkcije u privatnim tvrtkama i vladama što sigurno doprinosi kvaliteti i iskustvu koje pružam.