Dario Zorić

Nakon studija nastavio je s usavršavanjem na području leadershipa i managementa u Europi, Americi i Aziji te akumulirao desetogodišnje iskustvo u kreiranju i provođenju projekata, edukacija i konferencija na tri kontinenta te rada u obrazovnoj industriji na rukovodećim i savjetničkim funkcijama. Danas radi kao direktor Riječke razvojne agencije Porin. Poslovni savjetnik i trener je iz područja leadershipa, managementa, komunikacije, poslovnog i osobnog razvoja.