Lean startup radionica u sklopu PRIMER predakceleracijskog programa

Startup timovima i mladim poduzetnicima često nedostaju poslovne vještine za komercijalni uspjeh na tržištu. Zbog toga je osmišljen predakceleracijski PRIMER program koji tvrtkama pruža edukaciju i mentorsku podršku za pripremu projekta za ulaganje.

Sudionici programa su pomoću Playing Lean simulacije, učili o osnovama lean startup i lean načina razvoja proizvoda. Izradili su lean canvas model s osnovnim pretpostavkama vezanim za ideju te promislili najriskantnije pretpostavke vezane za razvoj startupa.