Izgradnja uspješne startup zajednice: suradnjom do jačeg startup ekosustava

Zajednica je mnogo više od samog okupljanja ljudi na jednom mjestu. To je skup ljudi koji dijele zajedničke vrijednosti, interese ili aktivnosti, te koji su međusobno povezani na bilo koji način. Članovi zajednice imaju osjećaj pripadnosti i važnosti , te zajedničku vjeru da će potrebe svih članova biti zadovoljene kroz njihovu obvezu da budu zajedno. Upravo takva kultura zajednice može biti način života i vrijednosti koje su zajedničke za sve članove, kao što su u našem primjeru upravo poduzetničke vrijednosti.

No, kako ova ideja o zajednici može pomoći u stvaranju uspješnog startup ekosustava?

Izgradnja uspješne startup zajednice ima značajan utjecaj na razvoj jačeg startup ekosustava. U ovom članku istražit ćemo važnost suradnje i izgradnje zajednice za stvaranje uspješnog startup ekosustava. Vidjet ćemo kako razmjena iskustava, resursa i ideja može pomoći u jačanju startupa, ali i cjelokupne zajednice te koji nas trendovi očekuju u narednim godinama. 

Za početak, evo nekoliko zanimljivih brojeva vezanih uz startup zajednicu:

 • 82% startupa sudjeluje u nekoj vrsti programa ili inicijative zajednice koja im pomaže u razvoju poslovanja i rješavanju problema; (Startup Genome 2021.)
 • 59% menadžera zajednice radi izvan radnog vremena kako bi se brinuli o zajednici; ( Community Industry Trends Report, 2019) 
 • 75% menadžera zajednice vjeruje da su angažirani članovi ključni za uspjeh njihove zajednice. (State of the Community Management Repor; 2020)
 • Najčešći formati startup događanja su meetupi u udjelu od 50%, a slijede ih konferencije (27%), radionice (9%), hackatoni (7%) i natjecanja (7%); (Startup Genome, 2020.)
 • Najpopularnije tehnologije u startup zajednicama su softverske usluge u postotku od 22%, zatim e-commerce (9%), fintech (8%), AI (7%) i zdravstvo (6%); (Startup Genome, 2020.)

Foodtech Startup Bootcamp tim1

Ovogodišnji Foodtech Startup Bootcamp primjer je dvodnevnog natjecanja iz područja prehrambene poljoprivrede

Kako se pojedinci povezuju sa zajednicom?

U svijetu startupa, izgradnja snažnih odnosa unutar zajednice je ključna za dugoročni uspjeh. Jedna od teorija koja može pružiti uvid u proces identificiranja i povezivanja s grupom je Social Identity Cycle teorija. Prema njoj, pojedinci se identificiraju s grupom kroz tri faze: 

Prema Social Identity Cycle teoriji, pojedinci se identificiraju s grupom kroz tri faze: 

 1. Identifikacija: Osoba se identificira sa zajednicom i privlači je društveni identitet grupe.
 2. Sudjelovanje: Osoba poduzima neku vrstu akcije kako bi sudjelovala u iskustvu zajednice.
 3. Validacija: Sudjelovanje se nagrađuje, zbog čega se osoba osjeća dobro zbog svog sudjelovanja i jača svoj osjećaj zajedničkog identiteta.

Ova teorija može biti korisna za izgradnju odnosa unutar startup zajednice, jer se identifikacija s grupom može koristiti za stvaranje osjećaja zajedništva i povezanosti među članovima. Sudjelovanje u zajednici i rad na zajedničkim projektima može potaknuti osjećaj pripadnosti i potaknuti jačanje veza među članovima, dok validacija kroz primjerenu nagradu i priznanje za doprinos zajednici može pomoći u održavanju i jačanju osjećaja pripadnosti i motivacije za daljnje sudjelovanje u zajednici.

Izgradnja odnosa u startup ekosustavu

Startup zajednica može biti izuzetno važna za pojedince koji se bave poduzetništvom ili razmišljaju o pokretanju vlastitog posla. Evo nekoliko razloga zašto je to tako:

 1. Povezivanje s drugim poduzetnicima: Članstvo u zajednici pruža priliku za povezivanje s drugim ljudima koji dijele slične interese, vrijednosti i ciljeve. To može biti korisno za razmjenu ideja, dobivanje povratnih informacija i savjeta te stvaranje novih poslovnih prilika.
 2. Podrška i mentorstvo: Mnoge startup zajednice nude programe podrške i mentorstva za poduzetnike u različitim fazama poslovanja. To može uključivati ​​savjete o strategijama za rast, mentorstvo za razvoj vještina i pristup resursima poput investitora ili poslovnih partnera.
 3. Pristup resursima: Startup zajednice često imaju veze s investitorima, poslovnim anđelima i drugim izvorima financiranja, što može biti od velike koristi za poduzetnike koji traže kapital za rast svojih poslovnih ideja. Osim toga, zajednice mogu pružiti pristup drugim resursima kao što su coworking prostori, besplatni alati i resursi ili zanimljiva predavanja, programi i projekti.
 4. Mogućnosti učenja: Mnoge startup zajednice nude edukativne programe i događaje kako bi pomogle poduzetnicima u razvoju svojih vještina i znanja. To može uključivati ​​radionice, predinkubacijske i inkubacijske programe ili pak predavanja i prezentacije od uspješnih poduzetnika.

Angažiranjem s drugim dionicima u ekosustavu, osnivači mogu izgraditi povjerenje i odnos, što dovodi do prilika za suradnju i rast. Suradnja je dakle  ključna u startup ekosustavu jer osnivačima omogućuje pristup resursima i stručnosti koju sami možda nemaju. Surađujući s drugim dionicima u ekosustavu, osnivači mogu pristupiti tim resursima i ubrzati njihov rast.

GSHI demo dan

Alumni zajednica sa Get Started in Health Innovation programa. Prijave za ovu godinu su već otvorene. Više o tome ovdje.

Primjeri vrsta zajednica prema cilju

Postoje različite vrste zajednica koje se mogu uspostaviti ovisno o cilju koji se želi postići. Svaka vrsta zajednice ima svoje karakteristike, ciljeve i načine na koje se povezuju i međusobno djeluju. Neke od vrsta zajednica koje se mogu uspostaviti su:

 • Zajednice korisnika- Zajednice korisnika okupljaju ljude koji koriste određeni proizvod ili uslugu. Ove zajednice su važne jer omogućuju korisnicima da razmijene savjete i trikove, da daju povratne informacije tvrtki te da pronađu zajednicu ljudi koji dijele slična iskustva. Odličan primjer je Figma zajednica koja okuplja korisnike kako bi dijelili savjete, trikove i resurse te se međusobno inspirirali za stvaranje novih i boljih projekata. Izgradnjom snažne zajednice dizajnera, Figma je uspjela stvoriti vjernu bazu obožavatelja i potaknuti organski rast.
 • Zajednice stručnjaka- Zajednice stručnjaka okupljaju pojedince koji dijele istu struku ili područje rada. Ove zajednice imaju za cilj poticanje razmjene znanja, iskustava i najboljih praksi. One su važne jer stručnjaci mogu pronaći mentore, suradnike i poslovne partnere te unaprijediti svoje znanje i vještine. ICT županija je projekt pokrenut od strane Splitsko-dalmatinske županije, s namjerom poticanja i razvoja ICT sektora u te digitalne transformacije županije što čine kroz jačanje startup zajednice.
 • Zajednice poduzetnika- Zajednice poduzetnika okupljaju osnivače startupa u ranoj fazi poslovanja i pomažu im u razvoju njihovih projekata. Ove zajednice su važne jer pomažu u pronalasku mentora, investitora, partnera za suradnju i resursa koji su im potrebni za rast i razvoj njihovog poslovanja. Lean Startup Croatia okuplja osnivače startupa radi razmjene iskustava, podrške te umrežavanja s drugim poduzetnicima i investitorima na TeamUp događanjima. Kroz TeamUp su nastala mnoga nova poznanstva, poslovna partnerstva, ali i prijateljstva, pomažući poduzetnicima u izgradnji odnosa i razvoju poslovanja. Pozivamo Vas da pratite naše društvene mreže LinkedIn, Facebook i Instagram kako ne bi propustili iduća druženja!
 • Zajednice društvenog utjecaja- Zajednice društvenog utjecaja okupljaju pojedince radi postizanja društvenih promjena. Ove zajednice mogu se fokusirati na različite teme, kao što su okoliš, ljudska prava, zdravstvo i slično. Cilj ovih zajednica je osnažiti pojedince da zajednički djeluju na ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Primjer ovakve zajednice je Zelena Energetska Zadruga. Misija ZEZ-a je stvaranjem zajednice pomoći građanima u razvoju, investiranju i korištenju obnovljivih izvora energije te postići stvarne promjene u razvoju energetike. 

web3-teamup

TeamUp zajednica na TeamUp x Web3 meetupu

Izazovi i nadolazeći trendovi u industriji izgradnje zajednice

Industrija izgradnje zajednice obuhvaća širok raspon aktivnosti i sektora, zbog čega je teško procijeniti njezinu točnu veličinu. Primjera radi, prema nekim procjenama vrijednost globalnog tržišta softvera za upravljanje zajednicom iznosio je oko 1 milijardu dolara u 2020., a predviđa se da će rasti po ukupnoj godišnjoj stopi rasta od oko 20% između 2020. i 2025.

Kada je riječ o problemima zajednica, postoje neki izazovi s kojima se susreću tvrtke i organizacije koje se bave izgradnjom i održavanjem zajednica. Neki od tih problema uključuju:

 1. Nedostatak angažmana i interakcije članova zajednice – Ako članovi zajednice ne sudjeluju aktivno u zajednici, to može dovesti do slabije povezanosti, manjeg utjecaja i smanjenog uspjeha zajednice.
 2. Nedostatak fokusa i usmjerenosti – Ako zajednica nema jasno definirane ciljeve, vrijednosti i smjernice, to može dovesti do neusklađenosti i nedosljednosti u radu zajednice.
 3. Nedostatak resursa i podrške – Za uspješnu izgradnju zajednice potrebni su resursi poput novca, vremena i ljudskih resursa. Nedostatak tih resursa može otežati rad zajednice i otežati postizanje ciljeva.
 4. Nedostatak raznolikosti – Ako zajednica nema raznolikost u pogledu svojih članova, ideja i perspektiva, to može dovesti do ograničenog utjecaja i slabijeg razumijevanja potreba i problema zajednice.

Kako se industrija izgradnje zajednice razvija, očekuju se i neki trendovi koji mogu pomoći u rješavanju ovih problema. Na primjer, veći fokus na uspostavljanje jasnih smjernica i politika za rad zajednice može pomoći u osiguravanju usmjerenosti i jasnoće. Također, veći proračuni i veći fokus na angažman članova zajednice mogu pomoći u rješavanju problema nedostatka resursa i angažmana. Konačno, trendovi poput uspostavljanja manjih, ekskluzivnijih zajednica s ograničenim članstvom i decentralizacije mogu pomoći u rješavanju problema nedostatka raznolikosti i nedostatka angažmana članova zajednice.

Održavajući korak s ovim trendovima izgradnje zajednice, tvrtke mogu osigurati da su njihovi programi zajednice relevantni, učinkoviti i dobro pozicionirani za budući uspjeh.

Kako se uključiti u startup zajednicu?

Ako ste poduzetnik koji želi izgraditi svoju mrežu i razviti svoj startup, razmislite o pohađanju događaja u zajednici i pridruživanju mrežama koje su relevantne za vašu industriju. Sudjelujte u programima akceleratora i inkubatora, potražite mentorstvo i podršku iskusnih investitora i povežite se s kreatorima politika koji rade na podršci rasta vašeg ekosustava. 

Pozivamo Vas da pratite naše društvene mreže LinkedIn, Facebook i Instagram kako ne bi propustili iduće prilike i projekte, te da se uključite u naše programe, projekte, natjecanja, radionice, predavanja i razna druga događanja.

Ako želite biti dio svijeta promjena, imate želju i ambiciju pomoći u stvaranju i opstajanju novih ideja na našem tržištu, javite nam se.

P.S. Više poduzetničkih znanja, vještina i prilika šaljemo u Inovacijskom Bento Boxu te vertikalama naših newslettera , na koje se možete prijaviti ovdje

Ako Vas još nismo uvjerili, pogledajte galeriju fotografija sa nekolicine naših događanja!